C. Bechstein Selection Center Denmark

KLAVER & PIANOGUIDE

Her kan du læse hvilke overvejelser, du bør gøre dig, inden du anskaffer et klaver eller flygel.

NYT ELLER BRUGT KLAVER / FLYGEL?

Et nyt klaver, eller flygel, i en god kvalitet giver sikkerhed for en smuk klang og en velfungerende mekanik. Hermed får du et instrument, som du kan nyde de næste mange år.

Hvis du ønsker at købe brugt, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på:

Nyere brugte akustiske

Der kan være mange gode år tilbage i et nyere brugt instrument. Dog skal du være opmærksom på, at klaverer ikke er uopslidelige, og hvis et klaver har spillet i f.eks. 20 år, vil der være dele, der mekanisk ikke længere fungerer optimalt, hvilket går ud over både klang og spillemåde. Mange dele i et klaver er fremstillet på træ, læder og filt – allesammen levende materialer, som arbejder, slides og forandrer sig. Hvis instrumentet skal fungere optimalt, er der derfor ofte behov for et eftersyn. Det vil typisk koster 6.000 – 12.000 kr.

Ældre brugte akustiske

Er klaveret 50 år eller mere, må man sige, at det har levet sine bedst år. Gamle instrumenter er ofte meget slidte og præget af, at indeklimaet ikke altid var det bedste. Nogle af de mærker, der fremstilledes i høj kvalitet dengang, kan dog stadig være glimrende instrumenter, hvis de bliver hovedrepareret. Dette koster typisk 50-125.000 kr., så det er derfor ikke hvilket som helst instrument, man skal give sig i kast med at reparere. Helt generelt skal man være meget påpasselig med at købe et ældre instrument privat. I mange tilfælde er de nemlig af så ringe beskaffenhed, at de helt kan fratage én lysten til at spille.

Står du for at købe brugt, er du meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning. I første omgang kan vi ofte vejlede dig pr. telefon og skulle der være et potentiale i det instrument, du har i kikkerten, kan vi foretage en vurdering af dets tilstand. Vurderingen udføres på timeløn og er ofte en god investering, inden du ofrer penge og flytning.

Vi anbefaler normalt ikke institutioner at købe ældre instrumenter, da indklimaet her ofte er meget tørt og brugen meget hård. Dette harmonerer ikke med sarte ældre instrumenter – heller ikke selvom de er hovedreparerede.

Køber du brugt hos en forhandler, skal du sikrer dig, at instrumentet er omfattet af en garanti. Ligeledes bør du være opmærksom på, om forhandleren bruger fagprøvede teknikere. Et godt pejlemærke er at spørge efter medlemsskab af Dansk Pianostemmer- og Instrumentmagerforening DPIF.

 

DIGITAL ELLER AKUSTISK?

… er ofte det helt store spørgsmål. Og lad det være sagt med det samme: Et akustisk klaver vil selvfølgelig altid være nummer ét, når du skal spille klaver! Når du spiller eller øver dig, kan du på det akustiske klaver frembringe et væld af klangfarver og tonestyrker, som du mekanisk kan kontrollere ned til mindste detalje. Det akustiske instruments smukke og naturlig tone gør det inspirerende at spille på.

Digitale klaverer er velegnede, hvis du kan lide at lege med forskellige lyde, har behov for let at kunne transportere dit instrument eller hvis der er et meget uegnet klima, der hvor klaveret skal stå (læs mere længere nede på siden). Digitalklaveret kræver heller ikke meget plads i stuen eller på værelset, og en stor fordel er selvfølgelig, at du kan tage hovedtelefoner på, når du spiller.

Imidlertid er lydkvaliteten på et digital klaver begrænset. Selvom den er forbedret noget gennem de senere år, er der langt til den “ægte vare” – uanset hvor stort og dyrt et digitalklaver du anskaffer dig. Dette skyldes måden digitalklaveret danner sin tone på.

Digitalklaverets tone frembringes af digitale samplinger – dvs. at man optager en lydfil af hver tredie tone på et akustisk klaver, med kun få forskellige styrker (oftest 5). Andre producenter benytter computersimulering. Digitalklaveret måler så, hvor hurtigt tangenten slås an, og “oversætter” dette til en tone og afspiller lydfilen i den tilsvarende styrke.

Dette giver en meget begrænset dynamik i forhold til det akustiske klaver, som jo fungerer anologt, og dermed har lige så mange varianter af styrke, som pianisten er teknisk dygtig nok til at frembringe. Som erstatning for et klaver leder digitalklaverets formåen derfor tankerne hen på HC Andersens eventyr “Nattergalen”.

I tillæg til dette, virker tangenterne på et digitalklaver anderledes end på et akustisk. Tangenterne på et digitalklaver er lettere og ikke nær så præcise. At tangenterne er vægtede giver selvfølgelig en mere “ægte” følelse, men i bund og grund skyldes det kun, at man benytter en kontravægt i form af en fjeder – ikke at man, som i et rigtigt klaver, flytter noget mekanisk.

Dette gør også, at det kan være et problem at øve noget på digitalklaver, som man senere skal spille det på et akustisk klaver. Derfor anbefaler vi heller ikke, at begyndere starter på digitalklaver. Dels lærer man ikke fra starten at danne klang på klaveret, dels kan man ikke nuancere sit spil ordentligt. Ligeledes træner det lettere anslag ikke håndens muskulatur til at kunne styre denne nuancering. Under alle omstændigheder bør klaveret udskiftes til et akustisk instrument, når man har spillet i mere end to år.

I sidste ende handler valget mellem de to instrumenttyper om dit budget, hvor meget plads du har at stille klaveret på, og hvad du skal bruge klaveret til.

Hvis du ønsker at spille akustisk, men har behov for at kunne tage hovedtelefoner på af og til, er den rigtig løsning for dig et klaver med “silent”. Med silentfunktion i et akustisk klaver, får du mange af digitalklaverets fordele med. Læs mere herunder.

 

MODERATOR ELLER SILENT?

Begge løsninger giver dig mulighed for at dæmpe dit klaverspil, så det ikke forstyrrer dine omgivelser.

Moderatoren fungerer således, at med et tryk på midterpedalen aktiveres en skinne monteret med en filtplade, som glider ind mellem hammerhoveder og strenge. Lyden fra klaveret bliver dermed mere afdæmpet. Dette er i mange tilfælde tilstrækkelig dæmpning.

Ønsker du til gengæld, at klaveret skal være helt stumt, når du spiller, eller ønsker du at have de samme faciliteter til rådighed, som digitalklaveret har, skal du have et klaver med silentfunktion.

Silentfunktionen fungerer ved, at en indbygget gummivalse standser hammeren før den rammer strengen og et indbygget digitalklaver overtager. På den måde kan du tage hovedtelefoner på, og samtidig har du i mange systemer, mulighed for at spille med flere lyde, indspille flere spor oveni hinanden, sende musik til andre via din bluetouth og net-opkobling etc.

Et sådant system kan også eftermonteres i de fleste nyere klaverer og flygler.

Silentsystemer kommer ligesom digitalklavererne i mange kvaliteter. Pris og kvalitet hænger også sammen her. Jo billigere system, desto dårligere samplinger og sensorer.

Når det drejer sig om fabriksnye klaverer anbefaler vi C. Bechstein med deres Vario system, som er et af markedets absolut førende.

C. Bechsteins Vario system kan også efterindbygges i nyere C. Bechstein instrumenter, hvis du senere får behovet for et system i dit C. Bechstein instrument.

 

OPRETSTÅENDE KLAVER ELLER FLYGEL?

Sammenlignet med et opretstående klaver har et flygel – alt andet lige – en mere behagelig og styrbar mekanik med større repetetionsevne, ligesom det også har en mere overtonerig og volumiøs tone..

Hvor stor et instrument skal jeg vælge?

Både anslag og tone varierer i forhold til størrelsen på instrumentet. Jo større instrument desto større resonansbund, hvilket igen betyder en mere overtonerig, levende, volumiøs og kraftfuld tone. Specielt den dybe bas er mere defineret på et større instrument. På samme måde vil mekanikken i et højt klaver eller langt flygel være mere komfortabel og præcis på grund af et bedre vægtstangsforhold i mekanikken – f.eks. på grund af en længere tangent.

Hvor stort et klaver eller flygel du bør vælge, afhænger af stedet det skal stå. Generelt kan man sige, at jo større rum, desto større instrument. Et overdimensioneret instrument i et lille rum vil betyde en risiko for, at man ikke kan holde ud at være i stuen, når man spiller en kraftig passage. Omvendt vil et lille instrument ikke kunne spille en stor sal op.

Et mindre instrument i god kvalitet kan meget vel frembringe både en højere og smukkere tone og en bedre spillemåde, end et instrument fremstillet i en dårligere kvalitet. Kvaliteten af de materialer der er anvendt og den håndværksmæssige kvalitet i forarbejdningen gør en verden til forskel. For eksempel har et billigt flygel en produktionstid på bare 5 uger, mens et håndbygget flygel fra eksempelvis C. Bechsteins “Concert-line” er over 2 år undervejs!

Vi anbefaler, at hvad enten du overvejer at købe et klaver eller flygel, prøver mange forskellige instrumenter, og at du rådfører dig med en kvalificeret forhandler, inden du træffer din beslutning.

 

KLIMA OG VEDLIGEHOLD

For at du kan have glæde af dit klaver og for at dit klaver ikke bliver beskadiget, er der nogle faktorer, du skal være opmærksom på.

Luftfugtighed

Luftfugtigheden er klart den faktor som påvirker klaverer og flygler mest. Derfor er det også vigtigt, at du holder øje med den.

I moderne huse med genveks og udluftning via ventilationsanlæg bliver indeklimaet let for tørt. Generelt skal den relative luftfugtighed helst være over minimum 40%. Luftfugtigheden kan du måle med et hygrometer. Selvom luftfugtigheden er over 40%, kan huse med ventilationsanlæg stadig være problematiske, idet luften er i konstant bevægelse og derfor virker udtørrende.

Det samme gør sig gældende i huse med brændeovne eller hård gulvvarme, hvor udtørrende varme konstant siver op gennem instrumentet.

Hvis klaveret er udsat for udtørring kan der ske mange fatale ting. Resonansbunden kan revne, stemmenaglerne kan blive løse, så klaveret ikke længere kan holde stemning og alle skruer i mekanikken kan blive løse, med skade på lejer og limninger i mekanikken til følge.

Er indeklimaet derimod for fugtigt – ofte i meget gamle huse – giver det andre problemer. Er luftfugtigheden over 60% i længere periode, er der risiko for skader på dit instrument – specielt hvis temperaturen er lavere end 17 grader Celcius, hvilket den aldrig bør være med et instrument i stuen.

Skader som følge af fugt er typisk rustne strenge med forringet klang og brudstyrke til følge, træghed i mekanikken, som følge af stramme lejer i mekanikken, og træge tangenter på grund af opsvulmede filtforinger. Efter længere tids fugtpåvirkning vil også hammerhovederne blive påvirket, således at klangen i instrumentet bliver ulden.

Det er også udsvingene i luftfugtigheden, der påvirker klaverets stemning. Dette skyldes at træet i klaveret arbejder, i takt med udsvingene.

Har du mange udsving i luftfugtigheden – kan have at gøre med hvor meget og hvordan dit hus arbejder og forstærkes ofte af ventilation, som hurtigt trækker vejret udenfor ind – eller er dit indeklima skadeligt for dit instrument, anbefaler vi, at du installerer en Dampp Chaser. Du kan læse mere om Dampp Chaser løsningen under TILBEHØR.

Vi anbefaler ligeledes, at du lader dit instrument stemme minimum én gang årlig. Dels for at du har glæde af dit instrument, men også for at klaverstemmeren kan hjælpe dig med at holde øje med eventuelle faresignaler i forbindelse med dit indeklima.

hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via nedenstående formular. Du kan også ringe til os om køb af instrument og pianostemning på +45 66 118 222. Og har du tekniske forespørgsler er vores instrumentmagere til rådighed på  +45 26 711 440.

Kontakt

Odense

Bangs Boder 28-30, 5000 Odense C
pianoteket@pianoteket.dk

Køb af instrument og booking af klaverstemmer +45 66 118 222
Tekniske forespørgsler og reparation +45 26 711 440

Følg os på Instagram og Facebook